Monday, 2 October 2023, 1:06 AM
Site: Platforma eLearningowa Szkoły Narciarstwa STANISŁAWSKI
Course: Platforma eLearningowa Szkoły Narciarstwa STANISŁAWSKI (eLearning: Szkoła Narciarstwa STANISŁAWSKI)
Glossary: Słownik
K

Kompensacja

Jest to równoważenie działania innym znoszącym je działaniem. W jeździe na nartach celem jej jest utrzymanie możliwie stałego nacisku nart na podłoże, co zmniejsza opory jazdy

Kontrrotacja

Obrotowy ruch tułowia przeciwny do kierunku obrotu nart.

Kontrotacja jest impulsem skrętnym, we współczesnej technice narciarskiej wykorzystywanym sytuacyjnie.