Skip to main content

Słownik

Słownik pojęć narciarskich


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

Płaszczyzny ciała

Płaszczyzna strzałkowa

Dzieli ciało na dwie części: prawą i lewą. Wyznaczona jest przez oś strzałkową i oś pionową. Nazywana jest również płaszczyzną pośrodkową lub płaszczyzną symetrii i dzieli ciało na dwie symetryczne połowy: lewą i prawą. Równolegle do płaszczyzny strzałkowej można też poprowadzić dalsze płaszczyzny strzałkowe.

Płaszczyzna czołowa

Przebiega równolegle do czoła i dzieli ciało na dwie części: przednią i tylną. Wyznaczona jest przez oś pionową i oś poprzeczną. Określa się ją również mianem płaszczyzny pionowej. W stosunku do płaszczyzny czołowej można prowadzić szereg płaszczyzn równoległych.

Płaszczyzna pozioma lub poprzeczna

Przebiega poziomo i pod kątem prostym do płaszczyzny czołowej i strzałkowej. Dzieli ciało na dwie części: górną i dolną. Wyznaczona jest przez oś poprzeczną i strzałkową. W stosunku do płaszczyzny poziomej można prowadzić szereg płaszczyzn równoległych.

płaszczyzny ciała