Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R

Rotacja

Obrotowy ruch ciała lub części ciała zgodny z obrotem nart.

Jeżeli rotacja górnej części ciała zostanie przeniesiona przez napięcie mięśni pasa biodrowego na narty, staje się impulsem skrętnym.