Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

U

Układ dośrodkowy

Układ dośrodkowy przyjmuje się w skręcie w celu zwiększenia zakrawędziowania nart i równocześnie zrównoważeniu siły odśrodkowej.

Układ dośrodkowy wykonuje się przez pochylenie nóg (kolan i bioder) do środka skrętu. Przesunięcie bioder (lub bioder i kolan) pozwala na zwiększenie zakrawędziowania nart.
Narty są obciążone, w zależności od pochylenia stoku, od równomiernego do zwiększonego obciążenia narty zewnętrznej na stoku bardziej stromym. Większe obciążenie narty zewnętrznej, ugięte kolana oraz pochylenie nóg do środka skrętu powodują, że wewnętrzne biodro, bark, kolano oraz narta nieznacznie wysuwają się do przodu, co wynika z anatomicznej budowy człowieka.
Pogłębienie układu – to zwiększenie zakrawędziowania przez mocniejsze pochylenie nóg i bioder w kierunku środka skrętu.

układ dośrodkowy


Układ dostokowy

Skrótowe określenie pozycji narciarza w jeździe w skos stoku, w ześlizgu lub w staniu na stoku. Przyjęcie układu dostokowego ma na celu zwiększenie zakrawędziowania nart (w ześlizgu wielkość zakrawędziowania jest regulowana).
Układ dostokowyZwiększenie zakrawędziowania realizuje się poprzez pochylenie nóg do stoku. Zachowanie równowagi umożliwia równoczesne odchylenie tułowia od stoku. Większa część ciężaru spoczywa na narcie dolnej. Obciążenie narty dolnej oraz pochylenie nóg (kolan i bioder)do stoku powodują, że górne biodro, bark, kolano oraz narta wysuwają się nieznacznie do przodu, co wynika z budowy anatomicznej człowieka.
Pogłębianie układu – to zwiększanie zakrawędziowania poprzez większe pochylenie nóg do stoku zrównoważone zwiększonym odchyleniem tułowia.