Dostępne kursy

Na kursie doskonalimy technikę jazdy (w tym jazdę sportową), zapoznajemy z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach i zachowaniem bezpieczeństwa w górach, uczymy jak przygotować sprzęt do jazdy, podczas wykładów następuje „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim.

Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.


Kurs kwalifikacyjny jest przeznaczony dla osób mających zamiar przystąpić do dalszego szkolenia na stopnie instruktorskie. Można również na tym kursie podnieść swoje kwalifikacje narciarskie nie myśląc o karierze instruktorskiej.

Kurs jest zakończony nieobowiązkowym egzaminem. Po zdaniu egzaminu można przystąpić do kursu na stopień POMOCNIKA INSTRUKTORA PZN, po warunkiem zaliczenia na odpowiednim poziomie Zawodów Regionalnych.

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.
Podczas praktycznej części kursu opanowuje się technikę jazdy.
W części teoretycznej poznaje się technikę narciarską, poszerza wiedzę na temat historii narciarstwa i organizacji narciarskich oraz utrwala i poszerza wiadomości z zakresu bezpieczeństwa.

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa.
Podczas tej części kursu opanowuje się podstawy metodyki (praca z grupą) oraz potwierdza umiejętności jazdy sportowej (slalom).